Współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Budynek Dużej Areny.

Znajduje się na terenie dawnej bazy cyrkowej w Julinku, w sercu Kampinoskiego Parku Narodowego - miejscu o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajoznawczych. Obiekt Dużej Areny należy uznać za unikatowy ze względu na jego wygląd i pierwotne funkcje. To właśnie w nim przez wiele lat, w czasie świetności bazy cyrkowej, adepci cyrkowi przygotowywali nowe programy cyrkowe i ćwiczyli swoje umiejętności, jednak w latach 90-tych budynek został wyłączony z eksploatacji.

Budynek Dużej Areny, przeszedł spektakularną rewitalizację, której efektem jest stworzenie niespotykanej przestrzeni kulturalnej. Duża Arena została wyposażona w profesjonalny system nagłaśniający i oświetleniowy oraz system projekcji wideo. Arena Centralna została wyposażona m.in. w ekran projekcyjny, projektor multimedialny wraz z obiektywem, 30 monitorów typu LED, kratownicę aluminiową, cztery wyciągarki elektryczne, a także oddzielną reżyserkę z systemem sterowania oświetleniem widowni. Arena Centralna dysponuje również mobilną widownią.

Celem modernizacji było również usuwanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymagań osób niepełnosprawnych, w tym budowę łazienki uwzględniając: likwidację progów, zakup i montaż drzwi spełniających wymagania techniczne dla pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, montaż poręczy i uchwytów w pomieszczeniu DA.

Dzięki przedmiotowej inwestycji niewykorzystywany od wielu lat obiekt stał się budynkiem użyteczności publicznej, ważnym centrum krzewienia kultury i edukacji kulturalnej, przyrodniczej oraz istotnym punktem na regionalnej mapie instytucji społeczno-kulturalnych.

Budynek umożliwia organizację całego spektrum wydarzeń. W Dużej Arenie ponownie zawitał cyrk. Oferta kulturalna Dużej Areny obejmuje wszystkie obszary kultury: wysoką, szeroką oraz popularną. Ambicją Stowarzyszenia jest przełamywanie tego schematu i twórcze łączenie elementów pochodzących z różnych obszarów i dziedzin kultury.

Stowarzyszenie zakłada możliwość komercyjnego wykorzystania Dużej Areny w działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, rozrywkowej, gastronomicznej czy też szeroko pojętej obsługi ruchu turystycznego.

Duża Arena zapewnia niepowtarzalny klimat i niezapomnianą atmosferę uczestnikom wydarzeń kulturalnych, zaś wyposażenie obiektu gwarantuje niezbędne przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć zaplecze realizatorsko-techniczne.

Galeria