Współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt

Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury Siedziba Stowarzyszenia: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000234881

NIP 5252198398, REGON 017176651